ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 września 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 55 z posiedzenia komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy 85.2018
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy 86.2018
5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia 87.2018
6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 88.2018
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica