POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 179 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

  1. Anna Irena Szałapata, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Bogatynia

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

  1. Katarzyna Wiśniewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Bogatynia

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II

/-/ Michał Krzysztof Chudzik