Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 39 z posiedzenia komisji w dniu 11 czerwca 2018 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2018 roku.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski