Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 22.03.2018 r. oraz 39 z dnia 15.06.2018 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2018 roku.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji 
Marek Marczak