ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za I półrocze 2018 roku.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak-Piwowarska