ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 56 z posiedzenia komisji w dniu 12 czerwca 2018 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za I półrocze 2018 roku.
4.Sprawy różne, wnioski..
5.Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica