ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 42 z dnia 28 maja 2018 r.
3.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za I półrocze 2018 roku.
4.Projekt w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia/87.2018/
5.Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy /88.2018/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Piestrzyńska - Fudali