OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni
z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Bogatyni, przyznano następujące numery:
 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA GRZMIELEWICZA

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGATYNIA ODNOWA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY KOMITET WYBORCZY - WOLNE WYBORY

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA BŁASIAKA

 

 

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni

/-/ Arleta Litwa