W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia - obszar 1

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LXXXVIII/674/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego