ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Wybór Przewodniczącego Komisji.
3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4.Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Artur Oliasz