ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r.
3.Wniosek Pani Ż. D. w sprawie rozłożenia zaległości czynszowych w wysokości 13.362,29 w tym odsetki 1.384,12 zł ( stan na dzień 31 sierpień 2018 roku), na raty – lokatorce lokalu komunalnego położonego przy ulicy Kościelnej 1/9 w Opolnie Zdroju
4.Sprawy różne, wnioski
5.Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Barbara Otrociuk