ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 3 grudnia 2018 r.
3.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 16.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028 /projekt nr 17.2018/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Otrociuk