ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 40 z posiedzenia komisji w dniu 18 października 2018 roku oraz protokołu nr 1 z posiedzenia komisji w dniu 27 listopada 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019-2028 /projekt nr 23.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok /projekt nr 24.2018/.
5.Projekt Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast organu Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau/Bogatynia/Hradek nad Nysą” /projekt nr 25.2018/.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018.
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski