ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji                                  z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r.
3.Skarga Pani B. C. na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
4.Prośba o zbadanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności szkodliwego działania przez poprzedniego Burmistrza, na rzecz współpracy i pomocy osobom bezdomnym z terenu Bogatyni
5.Sprawy różne, wnioski
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada