ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam,że w dniu 10.01.2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia komisji z dnia 17 grudnia 2018 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia komisji z dnia 18 grudnia 2018 r.
4.Pismo w sprawie Schroniska Samopomocowego Wsparcia „ Dom wspólnoty Arka w Bogatyni”.
5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 – 2028” .
6.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica