ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 17 grudnia 2018 r.
3.Pismo dotyczące funkcjonowania Schroniska Samopomocowego Wsparcia „Dom wspólnoty Arka w Bogatyni”.
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 – 2028 /projekt nr 23.2018/.
5.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2019 rok /projekt nr 24.2018/.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak-Piwowarska