ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 14 stycznia 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 – 2028 /projekt nr 23.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2019 rok /projekt nr 24.2018/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Otrociuk