ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia komisji w dniu 08 stycznia 2019 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 39.2019/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski