ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 16 stycznia 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni za 2019 rok /projekt nr 39.2019/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Otrociuk