Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ofertę na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
  5. co najmniej 3 – letni staż pracy w Urzędzie na podobnym stanowisku,
  6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  7. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: Ustawy o ewidencji ludności oraz aktów wykonawczych, Ustawy o dowodach osobistych oraz aktów wykonawczych, Ustawy Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego,
  8. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu:
   1. Ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych,
   2. Ustawy o samorządzie gminnym,
   3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie konstrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  2. znajomość obsługi programów z zakresu informacji prawnej oraz znajomość obsługi poczty elektronicznej,
  3. znajomość obsługi aplikacji ,,Źródło’’,
  4. doświadczenie przy pracach związanych z wyborami,
  5. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
  6. doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań, jak określone w niniejszym ogłoszeniu,
  7. wysoka kultura osobista.
 3. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej
   z dowodem osobistym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą
   o ewidencji ludności i ustawą o dowodach osobistych,
  2. przetwarzanie, zbieranie danych osobowych i dostęp do nich w systemie kartotekowym, rejestrowym, elektronicznym i innym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o ewidencji ludności i ustawą o dowodach osobistych,
  3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i ich weryfikacja z danymi zawartymi w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych,
  4. wydawanie dowodów osobistych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
  5. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących spełnienia obowiązku meldunkowego,
  6. wprowadzenie rejestru wyborców,
  7. przygotowanie i nadzór nad sporządzeniem spisów wyborców i innych aktów ewidencji ludności,
  8. udział w pracach podczas przygotowań do wyborów i referendum,
  9. nadzór nad realizacją pozostałych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni dla Wydziału Spraw Obywatelskich,
  10. śledzenie zmian przepisów prawa w obszarze działania wydziału i wnioskowanie
   o uaktualnienie zadań i kompetencji zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zgodnie z tymi zmianami i w terminie umożliwiającym pracę na podstawie zawsze aktualnie obowiązującego prawa,
  11. kierowanie pracą wydziału i podległych pracowników,
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  1. praca wykonywana w budynku Urzędu oraz na terenie gminy,
  2. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).
 5. Wymagane dokumenty:
  1. podpisany odręcznie list motywacyjny,
  2. cv,
  3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni,
  4. kserokopie świadectw pacy dokumentujących wymagany co najmniej 3 – letni staż pracy w Urzędzie, (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
   w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  6. podpisane odręcznie oświadczenie o dobrej znajomości przepisów prawa z zakresu: Ustawy o ewidencji ludności oraz aktów wykonawczych, Ustawy o dowodach osobistych oraz aktów wykonawczych, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych, Kodeksu postepowania administracyjnego,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  10. podpisane odręcznie oświadczenie następującej treści:
   "Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. Oświadczam, że wszystkie dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania."
 6. Informacje dodatkowe:

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był niższy niż 6%.

  Wymiar czasu pracy: pełny etat

  Początek zatrudnienia: po przeprowadzonym naborze.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 15:30
  pod adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
  Daszyńskiego 1
  59-920 Bogatynia

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich’’.

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefoniczne powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1.

  Data ogłoszenia: 05.02.2019 r.

Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnych (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2019-02-05 14:23:09
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2019-02-05 14:41:57
Ostatnia zmiana:2019-02-07 08:19:23
Ilość wyświetleń:867

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij