Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ofertę na stanowisko Naczelnika Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe magisterskie,
  5. minimum 5 lat stażu pracy,
  6. biegła znajomość języka niemieckiego potwierdzona stosownymi certyfikatami,
  7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   Prawo o zgromadzeniach o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość innych języków obcych,
  2. doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań, jak określone w niniejszym ogłoszeniu,
  3. umiejętność pracy z ludźmi i współpracy w grupie, zdolności organizacyjne,
  4. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  5. umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
  6. kreatywność, sumienność, dyspozycyjność,
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z promocją gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu, instytucjami zewnętrznymi zagranicznymi, krajowymi, lokalnymi,
  2. utrzymywanie i rozwój kontaktów partnerskich w ramach współpracy przygranicznej,
  3. realizowanie projektów międzynarodowych,
  4. realizowanie zadań związanych z przynależnością gminy do związków, w ramach współpracy przygranicznej,
  5. planowanie i realizacja budżetu,
  6. nadzór nad realizacją pozostałych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni dla Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji.
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  1. praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
  2. wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
  3. możliwa praca w dni wolne od pracy,
  4. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim
   po budynku (schody na piętro budynku). Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. cv,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pacy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
 6. Informacje dodatkowe:

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był niższy niż 6%.

  Wymiar czasu pracy: pełny etat

  Początek zatrudnienia: po przeprowadzonym naborze.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 15:30
  pod adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
  ul. Daszyńskiego 1
  59-920 Bogatynia

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
  "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji".

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefoniczne powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1.

  Data ogłoszenia: 05.02.2019 r.

Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnych (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2019-02-05 14:44:07
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2019-02-05 14:52:00
Ostatnia zmiana:2019-02-07 08:19:05
Ilość wyświetleń:952

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij