Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. mieszkaniowych

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ofertę na stanowisko podinspektora ds. mieszkaniowych, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. co najmniej 5 letni staż pracy,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności wydziału, a w szczególności przepisów ustaw: ustawy o samorządzie gminnym,
   o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego,
  2. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  4. umiejętność interpretowania przepisów i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
  5. doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw związanych z wnioskami obywateli o przyznanie lokali komunalnych,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisji,
  3. współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie przyznawania lokali komunalnych,
  4. prowadzenie spraw związanych z najmem komunalnych lokali mieszkalnych, socjalnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z nadbudową lub adaptacją na cele mieszkalne pomieszczeń strychowych w budynkach stanowiących własność gminy,
  6. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych, w tym ich modernizacji i przebudowy, zakłócania spokoju przez najemców,
  7. prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz prowadzenie spraw związanych z postępowaniem windykacyjnym w sprawach zaległości czynszowych,
  8. współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz udziałem gminy
   w nieruchomościach wspólnych,
  9. współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie spraw mieszkaniowych,
  10. prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
  11. udział w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych,
  12. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z zakresu dodatków mieszkaniowych,
  13. przeprowadzanie wizji lokalnych w sprawach mieszkaniowych,
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  1. praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
  2. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
   z oryginałem),
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
 6. Informacje dodatkowe:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był niższy niż 6%.

  Wymiar czasu pracy: pełny etat.

  Początek zatrudnienia: po przeprowadzeniu naboru.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 1700
  pod adres: 
  Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
  ul. Daszyńskiego 1
  59-920  Bogatynia

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – podinspektor ds. mieszkaniowych".

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1.

Data ogłoszenia: 11.02.2019r.

Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnych (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Danuta Goglola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2019-02-11 21:11:41
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2019-02-11 21:15:07
Ostatnia zmiana:2019-02-11 21:15:08
Ilość wyświetleń:612

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij