ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 22 stycznia 2019 r.
3.Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /61.2019/
5.Informacja na temat zwalczania narkomanii w gminie Bogatynia – działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska