ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 24 stycznia 2019 r.
3.Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /61.2019/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Barbara Otrociuk