ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 11 stycznia 2019 r.
3.Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
4.Omówienie skargi złożonej przez Fundację Wzajemnej Pomocy „ARKA”.
5.Sprawy różne, wnioski
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada