ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.03.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia komisji z dnia 13 lutego 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 /63.2019/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


 Przewodniczący Komisji

   Eugeniusz Kubica