ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.03.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia komisji z dnia 04 marca 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”/67.2019/
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Bogatynia środków stanowiących fundusz sołecki /projekt nr 68.2019/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

  Eugeniusz Kubica