ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03.04.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z posiedzenia komisji z dnia 21 marca 2019 r.
3.Omówienie bieżącej działalności i stanu finansowego:
- Miejski Zakładu Gospodarki Komunalnej
- Gminny Zarząd Mieniem Komunalnym sp.  z  o.o.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. o.o.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  Eugeniusz Kubica