Na podstawie art. 191c § 3 Kodeksu Wyborczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 684) informujmy, że do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego dla obszaru Miasta i Gminy Bogatynia został powołany Pan Sebastian Lis  tel. 693147797.