INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Bogatynia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 6,
- Nr 5, w liczbie 4,
- Nr 6, w liczbie 4,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 3,
- Nr 9, w liczbie 6,
- Nr 10, w liczbie 5,
- Nr 11, w liczbie 4,
- Nr 12, w liczbie 5,
- Nr 13, w liczbie 5,
- Nr 14, w liczbie 4,
- Nr 15, w liczbie 5,
- Nr 16, w liczbie 4,
- Nr 17, w liczbie 4,
- Nr 18, w liczbie 6,
- Nr 19, w liczbie 6,
- Nr 20, w liczbie 5,
- Nr 21, w liczbie 4,
- Nr 22, w liczbie 1,
- Nr 23, w liczbie 1,
- Nr 24, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II
/-/Michał Chudzik