ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 26 marca 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 80.2019/
4.Podjęcie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani A.P
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


    Przewodnicząca Komisji

       Barbara Otrociuk