ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 roku  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Omówienie wyników prowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
3.Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno – Zdrój /projekt nr 89.2019/.
4.Sprawy różne.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

 Zbigniew Szatkowski