ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 15 maja 2019 r.
3.Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia zaległości czynszowych Pani M.S
4.Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2018 rok
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

 Barbara Otrociuk