Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez Domy Pomocy Społecznej informacją o środkach na kontach depozytowych po zmarłym mieszkańcu Gminy Bogatynia

Zarządzenie Nr 108/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 08.07.2019 r.

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez Domy Pomocy Społecznej informacją o środkach na kontach depozytowych po zmarłym mieszkańcu Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 43 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam, co następuje:

§ 1.


Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Miasta        i Gminy w Bogatyni w związku z przekazywanymi przez Domy Pomocy Społecznej informacjami o środkach na kontach depozytowych osób zmarłych, dla których Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Bogatynia spadku po tych zmarłych.


§ 2.


Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci mieszkańca Gminy Bogatynia, który przebywał w  Domu Pomocy Społecznej. Informacja jest przekazywana Gminie Bogatynia przez Dom Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia   18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.


§ 3.


1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa § 2, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podejmuje działania zmierzające do ustalenia przesłanek możliwości nabycia spadku.
2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Bogatynia podejmowane          są w przypadku, gdy środki na koncie depozytowym zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego, które obejmować mogą również opłaty za ogłoszenie w piśmie poczytnym,  tj. przekraczają kwotę 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) powiększoną o ewentualne koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją.
3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podejmuje następujące czynności:
1) sprawdza czy informacja (wniosek) od Domu Pomocy Społecznej zawiera:
- dane identyfikujące zmarłego – imię i nazwisko, nr PESEL, a w razie potrzeby występuje o uzupełnienie niezbędnych danych;
- dane dokumentujące przeprowadzenie czynności zgodnie z  Ustawą z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, a w razie braku dokumentów występuje o ich uzupełnienie;
2) występuje z wnioskami do właściwych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy             w Bogatyni o udostępnienie informacji i odpowiednich dokumentów, które należy przedstawić do Sądu w przypadku kierowania wniosków o stwierdzenie nabycia spadku.

§ 4.


Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1. Dom Pomocy Społecznej nie przekaże danych, o których mowa w  § 3 ust. 3 pkt 1.
2. Gmina Bogatynia nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego.
3. Kwota pozostawionego depozytu po zmarłym jest niższa niż suma kosztów, które
    należy ponieść w celu wszczęcia postępowania o nabycie spadku i jego kontynuacji.
4. Gdy w toku postępowania sądowego okaże się, że zmarły ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia przed Gminą, który postanowi nabyć spadek po zmarłym. 

 
§ 5.


W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych § 4 ust. 1 -3, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przekazuje sprawę do Radcy Prawnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym i przeprowadzenia postępowania spadkowego.


§ 6.


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kornet
Data utworzenia:2019-07-08 15:50:17
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2019-07-08 15:50:32
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2019-07-08 15:52:38
Ostatnia zmiana:2019-07-08 15:52:57
Ilość wyświetleń:191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij