ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 26 lutego 2019 r.
3.Omówienie skargi złożonej przez Radnego F.B. na Burmistrza M i G Bogatynia
4.Sprawy różne, wnioski
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada