ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 lipca 2019 roku  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia komisji z dnia 12 czerwca 2019r.
3.Wyznaczenie składu zespołu kontrolującego i wszczęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie sytuacji finansowej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Wystąpienie NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu OPZZ Konfederacji Pracy w MZGK w Bogatyni dot. wypłaty zaległego zobowiązania.
4.Sprawy różne.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Szatkowski