ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 25 czerwca 2019 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 1 lipca 2019 r.
4.Podjęcie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani A.Ł
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Barbara Otrociuk