ZARZĄDZENIE Nr 134/2019

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 134 /2019

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

 

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

WYKAZ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA BOGATYNIA

 

 

 

 

 

 

NR SŁUPA

LOKALIZACJA

1

ul. Energetyków, przy KON-TIKI

2

ul. Kusocińskiego – róg Sportowej, przy stadionie

3

ul. Daszyńskiego – róg Armii Krajowej

4

ul. Armii Krajowej naprzeciw „LOTTO”

5

ul. Plac Boh. Warszawy – parking naprzeciw szkoły nr 1

6

ul. Daszyńskiego – róg Traugutta, naprzeciw UMiG

7

ul. Żołnierzy II Armii W.P. przy BOK

8

ul. Żołnierzy II Armii W.P. – róg Kossaka, przy sklepie „EKO”

9

ul. Żołnierzy II Armii W.P. przy aptece „MARKOCICE”

10

plac przy bloku Kossaka 37 – 49 , naprzeciw klatki 37

11

ul. Wyczółkowskiego przy przychodni lekarskiej

12

ul. Wyczółkowskiego przy bloku nr 50

13

ul. Zamoyskiego – róg Malczewskiego

14

ul. Zamoyskiego przy bloku 18 C

15

ul. Daszyńskiego – róg Świerczewskiego przy sklepie „EDEN”

16

ul. Kochanowskiego obok sklepu sportowego „ANNA”

17

ul. Dąbrowskiego róg Kolejowej

Słupy znajdujące się na terenie sołectw Gminy Bogatynia