ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 18 z dnia 01 sierpnia 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok – projekt nr 133.2019
4.Podjęcie decyzji w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
5.Informacja o stanie podmiotu gospodarczego TBS sp.z.o.o.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodnicząca Komisji

Barbara Otrociuk