ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.09.2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji z dnia 03 września 2019 r.
3.Omówienie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bogatynia.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica