ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.09.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji z dnia 03 września 2019 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia komisji z dnia 11 września 2019 r.
4.Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 117.2019/
5.Informacja dotycząca stanu technicznego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica