ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Wybór Przewodniczącego Komisji.
3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska