ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.09.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 19 z posiedzenia komisji z dnia 19 września 2019 r.
3.Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 134.2019/
4.Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia / projekt nr 128.2019/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica