ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 20 z dnia 18 września 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr.137.2019/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący  Komisji

Szczepanik Dawid