ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. o godz. 14.15 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 12 czerwca 2019 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia komisji w dniu 08 lipca 2019 r. 
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr. 117.2019/
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr. 128.2019/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski