ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.10.2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia komisji z dnia 26 września 2019 r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał:
3.1.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 / projekt nr 140.2019 /
3.2.w sprawie nadania nazwy ulicy / projekt nr 141.2019 /
3.3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 136.2019 /
3.4.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 144.2019 /
3.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 143.2019 /
3.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 139.2019 /
3.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 142.2019 /
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica