ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.10.2019 roku o godz. 15:00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 10 października 2019 r.
3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2019 roku wraz ze sprostowaniem.
4.Informacja bieżąca oraz sprawozdania za 2018 rok nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego.
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu garażu / projekt nr 145.2019 /
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 146.2019 /
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 148.2019 /
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica