ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.11.2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 14 października 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok / projekt nr 153.2019 /
4.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na 2020 rok / projekt nr 155.2019 / 
5.Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
6.Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2019 roku
7.Informacja nt. infrastruktury rekreacyjnej na terenie MiG Bogatynia.
8.Stan przygotowań do zimy.
9.Sprawy różne, wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica