ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia komisji w dniu 30 września 2019 r.
3.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2018/2019
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski