ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.11.2019 roku o godz. 14:00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 

1.      Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.      Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 18 września 2019 r.

3.      Omówienie projektu Statutu wraz z naniesieniem proponowanych zmian.

4.      Zamknięcie posiedzenia.

 

    Przewodniczący Komisji

 

 

                  Dawid Szczepanik